El Nostre Equip i Departaments

Friolisa impulsa la millora continua de la nostra organització interna, així com mesures pel desenvolupament dels seus professionals. 

Creiem i apostem pel  factor humà com un capital de gran valor per la nostra organització. Som servei als nostres clients, som marques de qualitat, som feina ben feta i molta il·lusió. 

Creiem i ens fem nostre l’ eslògan: "Making happy chef"

Director Gerent

Quim Roca

Orgullós de dirigir a l'extraordinari equip de FRIOLISA POMONA IBERIA. Orgullós de sumar passió a el gran equip que ha fet durant més de 40 anys i que fa cada dia que la nostra empresa sigui un gran referent en el sector.

Controller

Sara Oliver

La nostra visió estratègica i voluntat de contínua millora, fa imprescindible en la nostra empresa la figura de l'Controller a l'hora de liderar l'optimització i el control de l'eficiència dels procediments interns.

Administració i Finances

Pere Adroher

Un equip de 12 persones que respon eficientment a la gestió i control que comporta un volum de facturació anual superior a 67 milions € 

Direcció Comercial

Carles Chandre

Dirigeix l'estratègia comercial I supervisa l'activitat comercial desenvolupada per un equip de més de 50 comercials i equips de televenda a Girona i Barcelona.

Direcció Compres

Francesc Santjust

Dirigeix un equip de 7 compradors especialitzats tant en families de productes com temperatures, amb l'objectiu de mantenir la millor qualitat, innovació I oferta de productes pels nostres clients.

Direcció Logística

Aureli Cruz

Dirigeix una de les arees on més recursos dedica la nostra empresa. Cada dia gestionem més de 50 rutes de distribució i fent arribant les seves compres a mes de 2.200 clients.

Departament de Sistemes

Adam Bover

Els nostres especialistes garanteixen l'eficient gestió i la plena seguretat de tota la informació que genera la nostra activitat, axí com, constantment treballen per innovar en la integracció de nous procediments i eines de treball que ens faci respondre amb eficiència a les noves exigencies del mercat.

Màrqueting

Pep Roca

Equip responsable de la Comunicació i desenvolupament estratègic de la marca. La seva principal funció és la de donar servei i satisfer les necessitats dels clients.

Cap de Producció i Qualitat

Mónica Escude

Responsable de la supervisió i control de la planificació i la qualitat en les nostres dues sales de manipulació a Mercabarna (peix fresc i elaborats).

Direcció Recursos Humans

Xavier Miguel

Responsable de desenvolupar les eines i estratègies per atraure, retenir i motivar el personal idoni per a la nostra organització. Així com facilitar el lideratge dels equips en els diferents escenaris i reptes de l'organització.