PRINCIPIS D'ACCIÓ DEL GRUP

  • Orientació al client

  • Cultura dels resultats

  • Respecte dels compromisos

  • Confiança en els homes

  • Esperit de conquesta

  • Contribució al grup