• Inicio
  • El nostre compromís en la prevenció i protecció davant el COVID19

El nostre compromís en la prevenció i protecció davant el COVID19

La nostra prioritat és la revisió i adaptació dels Protocols de treball i d’organització interna per maximitzar la protección tant als treballadors/es de l’empresa com als seus clients i col.laboradors. L’objectiu d’aquests protocols i mesures és fer compatible el manteniment de la nostra activitat comercial amb garantir la salut de les persones i el control de la propagació del virus.


El nostre Pla Covid19 dóna extrema importància als Protocols de prevenció de riscos laborals vinculats a aquesta malaltia. Així, establim i protegim tant els nostres centres de treball perque siguin segurs, com la nostra flota de vehicles i als nostres treballadors/es.


Davant aquesta situació considerem que tots hem d’actuar amb corresponsabilitat dins la cadena de funcions i responsabilitats que ens relaciona i vincula empresarialment. Per això , aquest document recull el nostre compromís i detalla les accions que estem executant, però a la vegada el fem públic i el compartim perquè els nostres clients, proveïdors i col.laboradors tinguin la referencia de com gestionem aquesta situació i pugui ser tambè un recurs per implantar també canvis en els seus propis entorns.

 

El lema que ha orientat i ens acompanya en la nostra manera de viure el nostre negoci i fer les coses vers els nostres clients és “Making Happy Chef” i és aquesta filosofía la que fem extensible en aquests moments de preocupació i responsabilitat davant el COVID19.

 

La nostra empresa está activament compromesa amb protegir els seus treballadors i clients davant aquest risc i per això dedica tant una important partida de recursos económics, técnics i humans perquè així sigui i queda recollit en els documents que presentem. Així com, des del nostre departament de Qualitat i Prevenció de riscos es treballa constantment pel manteniment, control, seguiment i actualització de totes aquestes mesures.

 

El nostre compromís queda recollit, però sobretot el vivim i es pot veure en la nostra feina i manera de fer.

 

Joaquim Roca Roch
Direcció General Friolisa Pomona Iberia
11 de Maig 2020